สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

#Mr.EXI2T

1

20 มกราคม 2560 2

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประสานงานประจำอำเภอ ประจำปี 2560

ผู้ได้รับการคัดเลือกทำสัญญาจ้างกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาคลองขลุง 30 ธ.ค. 59 ปฏิบัติหน้าที่ 1 ม.ค. 60 เป็นต้นไป

17 มกราคม 2560 162

ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงาน ประจำปี 2560

บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงานฯ ดังต่อไปนี้

5 มกราคม 2560 141

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สสอค.-สส.ชสอ. ปี 2560

ตรวจสอบรายชื่อการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สสอค.-สส.ชสอ. ปี 2560

5 มกราคม 2560 253

เปิดให้สมาชิกสหกรณ์ฯกู้เงินปันผลประจำปี 2560

กู้เงินปันผลประจำปี 2560 ได้แล้ว เริ่มกู้ 7 ธันวาคม 2559 กู้ได้ 80% ของเงินปันผลปีที่ผ่านมา

5 มกราคม 2560 343

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

17 กันยายน 2559 187

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

17 กันยายน 2559 280

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

17 มีนาคม 2559 265

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558

7 สิงหาคม 2559 1234

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

29 กุมภาพันธ์ 2559 469

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

29 กุมภาพันธ์ 2559 252

ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2552

ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2552

29 กุมภาพันธ์ 2559 320

ระเบียบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552

ระเบียบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552

29 กุมภาพันธ์ 2559 323

ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550

ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550

29 กุมภาพันธ์ 2559 237

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554

29 กุมภาพันธ์ 2559 336

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2553

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2553

29 กุมภาพันธ์ 2559 240

dadadada

dadadadadadadad

15 มกราคม 2560 5

dadad

dadada

15 มกราคม 2560 6

ระบบเงินเดือน

Facebook สหรกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

กิจกรรมล่าสุด
ใบเสร็จประจำเดือนสิงหาคม 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 26 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 13 สิงหาคม 2559 - 13 สิงหาคม 2559
ใบเสร็จประจำมิถุนายน 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 27 มิถุนายน 2559 - 27 มิถุนายน 2559
ใบเสร็จประจำเดือนพฤษภาคม
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 26 พฤษภาคม 2559

]

]

20 มกราคม 2560 2

14 รายการลดหย่อนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน

วันนี้เรามาตรวจสอบดูว่า “ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือน” นั้นมีอะไรบ้าง จะได้ลดหย่อนถูกวิธีและครบถ้วน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่เราควรได้

29 กรกฎาคม 2559 989

คำศัพท์ที่ควรเข้าใจในการทำประกัน

เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจศัพท์แสงในการทำประกันกันมากขึ้น จะได้ไม่ต้องมานั่งแปลเวลาเราพูดถึงประกัน หรือเวลาอ่านกรมธรรม์กันนะครับ

1 มีนาคม 2559 258

สสอค. รับสมาชิกสามัญและสมทบ สำหรับปี 2559

สสอค. สวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

3 ตุลาคม 2559 449

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

30 มีนาคม 2559 337

ขายอาคารพานิชย์โครงการของสหกรณ์ฯ

อาคารพานิชย์ 1 ห้อง 3 ชั้น 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 142 ตารางเมตร

28 มีนาคม 2559 446

ต้องการมอบอำนาจให้คนอื่นไปยื่นไปลาออก 16 มกราคม 2560
เกด | 115.87.129.144 14 | 0

กู้สวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 10 มกราคม 2560
Preecha | 106.0.210.206 43 | 0

สอบถาม 9 มกราคม 2560
รริชา | 223.207.241.128 28 | 0

การโอนทุนเรือนหุ้น 16 ธันวาคม 2559
จันทร์ | 183.88.83.41 45 | 1

ข้อมูลการเป็นสมาชิกไม่ถูกต้อง 10 พฤศจิกายน 2559
นายพูลศักดิ์ | 171.4.243.58 47 | 2

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 6.25
สามัญหุ้น 6.25
สามัญรายวัน 6.25
สามัญสวัสดิการ 6.25
สามัญประนอมหนี้ 6.50
กู้พิเศษ 6.25
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
...

...สุขสันต์วันเกิด...

วันที่ : 22 มกราคม 2560
มีคนเกิดวันนี้ : 26 คน
002542 นาง สุคนธ์  ขันกสิกรรม
002694 น.ส. บังอร  บดีรัฐ
003031 น.ส. พรสุดา  กุลนาดา
004386 น.ส. สุภาวดี  งามวิเศษศรี
005442 นาง วัฒนา  ลมลอย
006769 นาย เรืองศักดิ์  ตกสิยานันท์
008385 นาง บังเอิญ  ศรีวังราช
009512 นาง เตือนคนึง  ราชา
010301 นาง สุณิสา  ศรีทองกลาง
010665 นาย วิรุฬ  เมฆา
011014 นาย สมมาตร  พรมมา
012131 น.ส. บุญประคอง  อำมาตร์ทัศน์
014821 นาย กำพล  บุษบก
015171 นาง วัชรี  ไชยศรีย์
015571 นาย สาคร  กอนจร
015833 นาย นนทพัทธ์  กุลฉิม
017239 น.ส. กชกร  จีนเพชร
017389 นาย พชร  พิมพ์วาปี
017773 นาง วิณัฐตา  จันทร์รอด
018581 นาย มณตรี  สิงห์วี
018950 นาย พชร  พิมพ์วาปี
FC0141 นาย วิบูลย์รัตน์  เมืองมา
สA0385 น.ส. จงรักษ์  โพธิ์มาก
สA0916 น.ส. พัชรลักษณ์  หลวงแสง
สA1554 นาย ระวี  พูนผล
สA2585 น.ส. ณัฐกานต์  ศรีธรรมมา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.16

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.17

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.14
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าใช้จาก IP : 184.73.12.144
วันนี้ 87
เมื่อวานนี้ 160
เดือนนี้ 4,558
เดือนที่แล้ว 9,095
ปีนี้ 4,558
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร