สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2560

อบรมสัมมนา ในวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560

21 กุมภาพันธ์ 2560 22

การให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (วงเงินหนึ่งแสนบาท)

กู้ได้สี่เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

7 กุมภาพันธ์ 2560 563

การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

บริษัท/ห้างร้าน ที่สนใจยื่นใบเสนอราคา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

25 มกราคม 2560 46

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประสานงานประจำอำเภอ ประจำปี 2560

ผู้ได้รับการคัดเลือกทำสัญญาจ้างกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาคลองขลุง 30 ธ.ค. 59 ปฏิบัติหน้าที่ 1 ม.ค. 60 เป็นต้นไป

17 มกราคม 2560 248

ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงาน ประจำปี 2560

บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงานฯ ดังต่อไปนี้

5 มกราคม 2560 202

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

17 กันยายน 2559 268

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

17 กันยายน 2559 325

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

17 มีนาคม 2559 306

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558

7 สิงหาคม 2559 1503

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

29 กุมภาพันธ์ 2559 550

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

29 กุมภาพันธ์ 2559 290

ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2552

ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2552

29 กุมภาพันธ์ 2559 358

ระเบียบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552

ระเบียบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552

29 กุมภาพันธ์ 2559 353

ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550

ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550

29 กุมภาพันธ์ 2559 278

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554

29 กุมภาพันธ์ 2559 394

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2553

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2553

29 กุมภาพันธ์ 2559 284

2 /2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

กู้ได้สี่เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

31 มกราคม 2560 67

1/2560 เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

บริษัท/ห้างร้าน ที่สนใจยื่นใบเสนอราคา ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด สำนักงานใหญ่ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

24 มกราคม 2560 36

ระบบเงินเดือน

Facebook สหรกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

กิจกรรมล่าสุด
จัดทำยอดเรียกเก็บประจำเดือน
โดย : ฝ่ายประมวลผล
เริ่มวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2560
ใบเสร็จประจำเดือนสิงหาคม 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 26 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 13 สิงหาคม 2559 - 13 สิงหาคม 2559
ใบเสร็จประจำมิถุนายน 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 27 มิถุนายน 2559 - 27 มิถุนายน 2559

สสอค. รับสมาชิกสามัญและสมทบ สำหรับปี 2559

สสอค. สวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

3 ตุลาคม 2559 506

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

30 มีนาคม 2559 395

ขายอาคารพานิชย์โครงการของสหกรณ์ฯ

อาคารพานิชย์ 1 ห้อง 3 ชั้น 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 142 ตารางเมตร

28 มีนาคม 2559 514

สอบถามเรื่องการปลอมลายมือชื่อสามี 20 กุมภาพันธ์ 2560
ไม่ออกนาม | 110.77.232.107 221 | 0

การเพิ่มหุ้นรายเดือน 16 กุมภาพันธ์ 2560
สมาชิกครู คศ.3 | 1.4.211.184 421 | 0

การกู้ฉุกเฉิน 14 กุมภาพันธ์ 2560
123 | 110.77.185.33 421 | 0

สอบถามข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2560
สมาชิกเลข18980 | 110.77.232.235 423 | 0

การกู้เงินฉุกเฉิน 12 กุมภาพันธ์ 2560
Katty | 223.24.38.65 420 | 0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 6.10
สามัญหุ้น 6.10
สามัญรายวัน 6.10
สามัญสวัสดิการ 6.10
สามัญประนอมหนี้ 6.10
กู้พิเศษ 6.10
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
...

...สุขสันต์วันเกิด...

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2560
มีคนเกิดวันนี้ : 20 คน
005653 นาง จรัสศรี  ไทยสุวรรณ
006972 นาง จุไรรัตน์  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
007377 นาย ธนวัฒน์  บรรจง
008185 น.ส. วารุณี  ครองแก้ว
010777 นาง สุวรรณา  จันทร์สุวรรณ์
014078 นาย สหศักดิ์  ศรีบุญเรือง
015418 นาง ทิวากร  เกตทิม
015625 น.ส. ทิพย์วรรณ์  โอสา
015882 นาง ศรีสุดา  อินสอาดพล
015924 นาง พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์
017081 นาง มณีอนงค์กานต์  นิธิมณีรัตน์
017350 นาง วราภรณ์  รอไธสง
018341 นาง นัฐนรี  บัวเผียน
018492 นาย กิติชัย  ธนะทิพากร
018591 น.ส. ลัคนา  สะหม
018937 น.ส. ขวัญหล้า  เปลี่ยนกลิ่น
019043 นาง วีรยา  ภู่เกตุ
FC0050 นาย พรศักดิ์  ชมภูศรี
สA1440 นาย ปัญญา  ชื่นเชย
สA2228 นาง พเยาว์  เรื่อศรีจันทร์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.45

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.44

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.44
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าใช้จาก IP : 54.204.130.94
วันนี้ 212
เมื่อวานนี้ 293
เดือนนี้ 4,741
เดือนที่แล้ว 7,635
ปีนี้ 12,376
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร